top of page

Marka Tescil ve Patent işleri Uygulanma Şekli ve Süreci

MARKA VEKİLLİĞİ

Yurtiçi ve yurtdışında bulunan müvekkillere Türk Patent Enstitüsü nezdinde yapılacak olası markaların seçimi ve araştırılması, tescil edilebilirliği hakkında görüş verilmesi, marka portföy yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı tescil işlemleri, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı itiraz sunulması, yenileme, lisans anlaşmaları hazırlanması ve yurtdışı tescil konularında partnerları aracılığı ile kapsamlı hizmet vermektedir. 

Marka ile bağlantılı olarak alan adlarının araştırılması, alan adı tescil başvurusunda bulunulması, marka hakkına tecavüz eden alan adlarının iptali için itiraz işlemlerinin gerçekleştirilmesi konularında da faaliyet göstermektedir. 

Bunlara ek olarak,  müvekkillere endüstriyel tasarımların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, endüstriyel tasarım tarifnamesinin hazırlanması, endüstriyel tasarım portföyü yönetimi, yurtiçi ve yurtdışı  tasarım başvurusu ve tescil işlemleri, red kararlarına ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması ile tasarım yenilemeleri takip gibi konularda oldukça kapsamlı hizmet vermektedir.

PATENT VEKİLLİĞİ

 

Müvekkillerine buluşların tescil edilebilirliğinin araştırılması ve görüş verilmesi, patent tarifnamesi hazırlanması, yurtiçi ve yurtdışı patent başvuru ve tescil işlemlerinin takibi, olumsuz araştırma ve inceleme raporlarına karşı cevap ve görüş hazırlanması ve 3. şahıs itirazlarına karşı cevap ve görüş sunulması, taksit ödemelerinin ve patent kullanımıyla ilgili işlemlerin takibi konularında kapsamlı ve hizmet vermektedir.

bottom of page