top of page

Mimari ve Tasarım İşleri Uygulanma Şekli ve Süreci

ME-WE olarak bizim için her farklı proje farklı bir yaklaşım gerektirir ve bu da kavramsal bir tutarlılığın geçerli olması gereken bir tasarım anlayışıyla desteklenir. Biz de, dünyada her an değişmekte olan tasarım trendlerini takip ederek ve farklı örnekleri yorumlayarak onlara yeni bakış açıları getiriyoruz. Bu yönelimle; mimari tasarım anlayışına detay katarak, mekandaki uyumu yakalıyor ve yaşam alanıyla kullanıcılarını bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Tanımladığımız kavramsal tasarım bütünlüğü çerçevesinde esnek bir mimari yaklaşımla çalışmalarımızı ilerletiyoruz.

 

Mimarlık kavramını, uygulama, mekan tasarımı, dekorasyon, proje danışmanlığı ve disiplinler arası çalışma ile bir bütün olarak ele alarak;  tasarlanan ilk eskizden boyanan son duvara kadar geniş bir hizmet veriyoruz.

 

İç Mimarı danışmanlık hizmetimiz den ayrı olarak kurumsal kimlik oluşturma, tasarlanan iç mekanın kurumsal kimlikle uyumu ve markalaşma sürecinde de danışmanlık hizmeti veriyoruz.

bottom of page